top

Filtry:

Polityka PrywatnościPolityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dokument Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych stanowi zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji związanych z korzystaniem przez użytkowników z Portalu seksa.pl, który dostępny jest pod adresem  www.seksa.pl oraz informacje o prawach i obowiązkach Administratora Portalu względem użytkowników i podanych przez nich danych osobowych.

 

Art. I  

W chwili zamieszczenia przesz Użytkownika na Portalu seksa.pl ogłoszenia równocześnie wyrażą on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Portalu, jak również w przypadku ich modyfikacji lub zmiany tych danych przez Administratora Portalu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2018, poz. 1000) i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającym Dyrektywę 95/46 / WE w sprawie ochrony danych osobowych, w celu zapobiegania naruszenia podstawowych praw i wolności danych osób, w szczególności w celu zapobiegania naruszenia ich prawa do zachowania godności ludzkiej oraz w celu zapobiegania innych działań ingerujących w ich prawa do prywatności.

 

Art. II

Sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych, a także cel ich przetwarzania zależy od tego, czy osoba:

 

 1. Wejdzie na Portal, wyrażając zgodę na treści i obrazy na nim zawarte,
 2. Otworzy na Portalu indywidualne konto Użytkownika,
 3. Doda własne ogłoszenie na Portalu,
 4. Zamówi usługę oferowaną na Portalu

 

Art. III  

Jeżeli osoba jedynie odwiedza Portal, zakres przetwarzanych danych takiej osoby jest następujący: indywidualny adres IP odwiedzającego, dokładna data i czas trwania wizyty, typ i personalne ustawienia przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Wszystkie dane używane są jedynie do celów statystycznych Portalu.

 

Art. IV

Jeżeli osoba otworzy indywidualne konto Użytkownika na Portalu, zakres przetwarzanych danych takiej osoby jest następujący: adres e-mail, numer telefonu, hasło. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane jedynie do celu ewidencji osób zarejestrowanych za pośrednictwem Portalu, sprawdzenia ogłoszeń, obsługi ewentualnych skarg, wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych zawierających informacje o zmianach na Portalu, modyfikacji regulaminu oraz innych ważnych informacji systemowych związanych ze świadczeniem usługi.

 

Art. V  

Użytkownik dodający reklamę na Portalu udostępnia swoje dane osobowe ze zgodą do ich przetwarzania przez Administratora Portalu, a zakres przetwarzania tych danych jest następujący: dane osobowe, będące częścią ogłoszenia w zakresie szczegółowo określonym art. II, pkt 4 i 5. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu poprawnego dodania i opublikowania ogłoszenia.

 

Art. VI

W przypadku zamówienia na Portalu usługi płatnej, oferowanej w ramach działalności Portalu zakres przetwarzania danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu rozliczeniowym - wystawienia faktury.

 

Art. VII

Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i dotyczą jego osoby. Jeśli Użytkownik Portalu w celu opublikowania ogłoszenia i skorzystania z odpłatnej usługi świadczonej przez Portal udostępni dodatkowe dane, mogące być same lub w połączeniu z innymi danymi uznane za dane osobowe w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i na ich podstawie możliwa będzie jego bezpośrednia, lub pośrednia identyfikacja. Poprzez rejestrację na Portalu, dodanie ogłoszenia, a następnie wypełnienie formularza w celu dodania ogłoszenia, a także poprzez zamówienie Usługi i opłacenie zamówionej Usługi, dobrowolne wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., punkt 1000), w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Portalu na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.  

 

Art. VIII

Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych, które Administrator Portalu internetowego przetwarza jedynie do celów statystycznych i jednocześnie Użytkownik udziela takiej zgody na czas nieokreślony do czasu jej wycofania tj.

 1. numer telefonu,
 2. imię lub pseudonim,
 3. adres e-mail,
 4. wizerunek,
 5. wiek, waga, wzrost,
 6. lokalizacja (miasto)

 

Art. IX

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie pisemne na adres Administratora Portalu lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

Art. X

Użytkownik Portalu ma prawo w dowolnym momencie zażądać ujawnienia posiadanych przez Portal, wykorzystywanych i przechowywanych danych osobowych.

 

Art. XI

Użytkownik Portalu ma prawo zażądać modyfikacji lub zmiany danych osobowych na swoim indywidualnym koncie Użytkownika, lub innych danych, które zostały podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub zamawiania usługi u Administratora Portalu. Ma także prawo zażądać usunięcia podanych danych biorąc pod uwagę, że usunięcie niektórych z nich może skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z Portalu.

 

Art. XII

Użytkownik Portalu ma prawo zażądać od Administratora Portalu na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na adres Administratora Portalu lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] następujących kwestii:

 1. potwierdzenia, czy i jakie jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  Portalu
 2. dostępu do informacji w zrozumiałej formie o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w systemie informatycznym, w zakresie danych identyfikacyjnych Administratora Portalu, w celu przetwarzania danych osobowych, listę danych osobowych oraz niezbędnych informacji dodatkowych,
 3. informacji o źródle, z którego Administrator Portalu uzyskał dane osobowe do przetwarzania,
 4. listy przetwarzanych danych osobowych,
 5. likwidacji jego danych osobowych, których cel przetwarzania przez Administratora Portalu został definitywnie zakończony,
 6. likwidacji jego danych osobowych, które są przetwarzane, jeśli zostało naruszone prawo dotyczące ich przetwarzania,
 7. zablokowanie jego danych osobowych poprzez wycofanie zgody przed wygaśnięciem jej ważności.

 

Art. XIII

Podanie przez Użytkownika konkretnych danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Portalu na warunkach wskazanych w OHW.